AMALAN DOA MAJEMU'ATIL MUBAROKAH

Bookmark and Share
Berjumpa lagi Dengan Saya Karya Mandau Selamat Beraktifitas Dan semoga Sukses Buat Anda. Kali Ini Saya Share Yang Ingin Mengetahui Lebih Jelas Dan Penjelasan Dari AMALAN DOA MAJEMU'ATIL MUBAROKAH. Selengkapnya Mari Kita Baca Situs Yang Telah Tersedia Di Bawah Ini.• BISMILAHIRRAHMANIRRAHIM.

• ALLAHUMMA SHOLLI WA SALLIM ‘ALAA SAYYIDINAA MUHAMMMADIN SAYYIDIL MURSALIN.

• ALLAHUMMA SHOLLI WA SALLIM ‘ALAA SAYYIDINAA MUHAMMMADIN SAYYIDIL MUJAAHIDIIN.

• ALLAHUMMA SHOLLI WA SALLIM ‘ALAA SAYYIDINAA MUHAMMMADIN SAYYIDISY SYAAHIDIIN.

• ALLAHUMMA SHOLLI WA SALLIM ‘ALAA SAYYIDINAA MUHAMMMADIN SAYYIDIL KHO’IFIIN.

• ALLAHUMMA SHOLLI WA SALLIM ‘ALAA SAYYIDINAA MUHAMMMADIN SAYYIDIL KHOSYI’IIN.

• ALLAHUMMA SHOLLI WA SALLIM ‘ALAA SAYYIDINAA MUHAMMMADIN SAYYIDIL THO’I IN.

• ALLAHUMMA SHOLLI WA SALLIM ‘ALAA SAYYIDINAA MUHAMMMADIN SAYYIDIT TA’IBIIN.

• ALLAHUMMA SHOLLI WA SALLIM ‘ALAA SAYYIDINAA MUHAMMMADIN SAYYIDIL ‘A’BIIDIN.

• ALLAHUMMA SHOLLI WA SALLIM ‘ALAA SAYYIDINAA MUHAMMMADIN SAYYIDIL HAAMIDIIN.

• ALLAHUMMA SHOLLI WA SALLIM ‘ALAA SAYYIDINAA MUHAMMMADIN SAYYIDISH SHOOLIHIIN.

• ALLAHUMMA SHOLLI WA SALLIM ‘ALAA SAYYIDINAA MUHAMMMADIN SAYYIDIR ROKI’IIN.

• ALLAHUMMA SHOLLI WA SALLIM ‘ALAA SAYYIDINAA MUHAMMMADIN SAYYIDIS SAAJIDIIN.

• ALLAHUMMA SHOLLI WA SALLIM ‘ALAA SAYYIDINAA MUHAMMMADIN SAYYIDIL QA’IMIIN.

• ALLAHUMMA SHOLLI WA SALLIM ‘ALAA SAYYIDINAA MUHAMMMADIN SAYYIDIL QAA’IDIIN.

• ALLAHUMMA SHOLLI WA SALLIM ‘ALAA SAYYIDINAA MUHAMMMADIN SAYYIDIL MUTTAQIIN.

• ALLAHUMMA SHOLLI WA SALLIM ‘ALAA SAYYIDINAA MUHAMMMADIN SAYYIDIL MUSTAGHFIRIIN.

• ALLAHUMMA SHOLLI WA SALLIM ‘ALAA SAYYIDINAA MUHAMMMADIN SAYYIDIN NADIMIIN.

• ALLAHUMMA SHOLLI WA SALLIM ‘ALAA SAYYIDINAA MUHAMMMADIN SAYYIDISY SYAAKIRIIN.

• ALLAHUMMA SHOLLI WA SALLIM ‘ALAA SAYYIDINAA MUHAMMMADIN SAYYIDIL HAAFIZIIN.

• ALLAHUMMA SHOLLI WA SALLIM ‘ALAA SAYYIDINAA MUHAMMMADIN SAYYIDIDZ DZAAKIRIIN.

• ALLAHUMMA SHOLLI WA SALLIM ‘ALAA SAYYIDINAA MUHAMMMADIN SAYYIDIL ‘AAQILIIN.

• ALLAHUMMA SHOLLI WA SALLIM ‘ALAA SAYYIDINAA MUHAMMMADIN SAYYIDIL MUHSINIIN.

• ALLAHUMMA SHOLLI WA SALLIM ‘ALAA SAYYIDINAA MUHAMMMADIN SAYYIDIL AKROMIIN.

• ALLAHUMMA SHOLLI WA SALLIM ‘ALAA SAYYIDINAA MUHAMMMADIN SAYYIDIL MUNDZHIRIIN.

• ALLAHUMMA SHOLLI WA SALLIM ‘ALAA SAYYIDINAA MUHAMMMADIN SAYYIDIL MUBASYIRIIN.

• ALLAHUMMA SHOLLI WA SALLIM ‘ALAA SAYYIDINAA MUHAMMMADIN SAYYIDITH THOYYIBIIN.

• ALLAHUMMA SHOLLI WA SALLIM ‘ALAA SAYYIDINAA MUHAMMMADIN SAYYIDIN NABIYYIN.

• ALLAHUMMA SHOLLI WA SALLIM ‘ALAA SAYYIDINAA MUHAMMMADIN SAYYIDIL ‘ALAMIIN.

• ALLAHUMMA SHOLLI WA SALLIM ‘ALAA SAYYIDINAA MUHAMMMADIN NABIYYIZ ZAKIYYIN NAQIYYI.

• ALLAHUMMA SHOLLI WA SALLIM ‘ALAA SAYYIDINAA MUHAMMMADINNIL QUROYSYIYYIL HAASYIMII.

• ALLAHUMMA SHOLLI WA SALLIM ‘ALAA SAYYIDINAA MUHAMMMADINIYILL’AROBIYYIL MUKARROMI YAUMILQIYAMAH.

• ALLAHUMMA SHOLLI WA SALLIM ‘ALAA SAYYIDINAA MUHAMMMADIN SAYYIDI AHLIL JANNAH.

• ALLAHUMMA SHOLLI WA SALLIM ‘ALAA SAYYIDINAA MUHAMMMADIN SHOHIBIL MAQAMIL MAHMUD.

• ALLAHUMMA SHOLLI WA SALLIM ‘ALAA SAYYIDINAA MUHAMMMADIN SHOHIBISHIROOTHILL MUSTAQIM.

• ALLAHUMMA SHOLLI WA SALLIM ‘ALAA SAYYIDINAA MUHAMMMADIN AFDHOLIL AWWALIN WAL AKHIRIIN.

• ALLAHUMMA SHOLLI WA SALLIM ‘ALAA SAYYIDINAA MUHAMMMADIW WA’ALAA JAMI’IL AMBIYAA’I WAL MURSALIIN WA’ALAA JAMII’ILMALAIKATIL MUQARROBIIN WA’ALAA’IBAADILLAHISHOLIIHINA MIN AHLISSAMAWAATI WA AHLIL ARDHIINA WA ‘ALAINAA MA’AHUM AJMA’IIN.BIRROHMATIKA YAA AR HAMARROHIMIIN.


1. BARANGSIAPA PADA MALAM JUMAAT MEMBACA DOA INI DALAM KEADAAN SUCI,MAKA TURUNLAH 100 MALAIKAT DARI LANGIT MEMOHONKAN BERKAT KEPADA ALLAH S.W.T UNTUK SI PULAN ITU.

2. APABILA INGIN SESUATU HAJAT DIKABULKAN ALLAH S.W.T,MAKA SHOLATLAH IA 2 RAKAAT(SHOLAT HAJAT),KEMUDIAN SESUDAH ITU IA BERDOA DENGAN DOA INI 100 X,MAKA BERIBU RIBU MALAIKAT MENDOAKANNYA (IAITU TURUT MEMOHONKAN PERMINTAAN ORANG ITU )KEPADA ALLAH S.W.T.

3. APABILA SESORANG DISURATKAN DIATAS KERTAS,LALU DIBAWANYA KEPERGIAN,MAKA SELAMATLAH DAN JAUH DARI SEGALA YANG MENYETERUINYA.SERTA IA SELALU DIDALAM LINDUNGAN ALLAH S.W.T.

4. DAN BARANGSIAPA INGIN SUPAYA HAFAL AL-QURAN,MAKA DIBACANYA DENGAN NIAT IKHLAS DAN SUCI HATINYA DIBACANYA 100 X SELESAI SHOLAT MAKA DIKABULKAN NIATNYA ITU.

21 rahmat yang Allah berikan Kepada doa Majemu, Atil Mubarokah yang tersebut Berikut dibawah ini:

1. BERCAHAYA DIRI DI ALAM BARZAH.
2. TERHINDAR HURUHARA DUNIA DAN AKHIRAT.
3. JAUH DARI GODAAN SHAITAN DAN JIN.
4. JAUH DARI PERMAINAN ORANG.
5. PEMBUKA PINTU REZEKI.
6. DIJAUHKAN DARI SYAK WASANGKA.
7. MENGHINDARI PENYAKIT TA’UN.
8. DIBUKAKAN PINTU RAHMAT.
9. HIDUP KITA DISEGANI ORANG.
10. MUDAH MENGHAFAL ILMU.
11. DIBUKAKAN PINTU HIJAB.
12. DIHORMATI PENDUDUK DUNIA.
13. DIPANJANGKAN UMUR.
14. JAUH DARIPADA BALA.
15. DITUNAIKAN HAJATNYA DIDUNIA.
16. DIPERTEMUKAN DENGAN NABI MUHAMMAD S.A.W.
17. AMAN DALAM RUMAH TANGGA.
18. DIBERIKAN AMPUNAN DOSA2.
19. TERHINDAR DARI AZAB KUBOR.
20. DIBERIKAN DARJAT YANG TINGGI.

Sekian Terimakasih Semoga Bermanfaat Buat Anda Dan Semoga  allah memberi petunjuk kepada kita semua amieen ya rabbal alamien. 

{ 0 komentar... Views All / Send Comment! }

Posting Komentar